Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

BfF Migrationsbroschüre

DOBRO DOŠLI U NJEMAČKU I U NÜRNBERG! Mi smo svi svjesni toga, da su mnogi od Vas u Vašoj domovini ili za vreme bjekstva doživjeli beskrajni jad. Zato se trudimo da Vam ponudimo svu moguću pomoć, kojaVam je potrebna. ŽelimoVam da se brzo priviknete na život kod nas. U to prvenstveno spada da naučite naš jezik i da se snađete u našoj kulturi i našim vrijednostima. Našoj kulturi dobrodošlice pripada i pozitivan, kao i otvoren odnos prema raznolikosti u našem gradu. To obuhvata toleranciju i pažnju prema drugim ljudima, koji imaju druge nacionalne i kulturne korijene. Pred pozadinom naše istorije 20. vijeka i sopstvenih iskustava sa fašizmom, ratom i genocidom je Savezna Republika Njemačka sebi dala jedan Ustav: Osnovni zakon. U njegovom središtu stoje dostojanstvo i sloboda svakog pojedinca. To su neizostavna ljudska prava. Osnovni za- kon sadržava pored ostalog potpunu ravnopravnost žena i muškaraca, slobodu mišljenja i štampe, pravo na slobodu vjeroispovjesti i pravo da sami određujete seksualni identitet. Ukratko: svi ljudi su jedanko vrijedni i imaju ista os- novna prava. Uz to dolazi priznavanje našeg nezavisnog pravosuđa i države kao jedinog monopola sile. Kao grad mira i ljudskih prava grad Nürnberg se vidi kao posebno obavezan što se tiče ljudskih prava. Uzajamni respekt i vrednovanje naših bližnjih su glavni preduslovi za miran i solidaran zajednički život. Sveobuhvatna zaštita od diskriminacije pripada našem društvu isto kao što to čini zaštita slabih i povredivih grupa, kao što su djeca i stari, izbjeglice ili ljudi sa invaliditetom. Na ovim temeljima nam želim, da naš zajednički život u Nürnberg-u dobro uspije i da se jedni prema drugima ophodimo sa poštovanjem. Vaš Dr. Ulrich Maly Glavni gradonačelnik grada Nürnberg Pomoć za orijentaciju i Njemačkoj Vam nudi refugeeguide na mnogim jezicima: www.refugeeguide.de

Seitenübersicht