Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

BfF Migrationsbroschüre

PONUDE ZA DJECU I OMLADINU ‫ﻧوﺟواﻧﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐودﮐﺎن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ﺑ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ‬ ‫والشباب‬ ‫طفال‬‫أ‬‫ال‬ ‫عروض‬ Sretanjeomladineimobilniradomladine Sretanjeomladinejepredviđenozaomladinui mladeodrasleod12do27godina.Ovdesemožete sretatisaprijateljima,sprovoditiaktivnostiuslobod- nomvremenu,alitakođeidobitipodrškuipomoć natemuškole,zanataiposla,veza,roditeljaisvih ostalihpitanja. ‫المتنقل‬ ‫التطوعي‬ ‫والعمل‬ ‫الشباب‬ ‫لقاءات‬ ‫الذين‬ ‫الصغار‬ ‫والبالغين‬ ‫للشباب‬ ‫معدة‬ ‫الشباب‬ ‫لقاءات‬ ‫هنا‬ ‫الشباب‬ ‫بإمكان‬ .‫سنة‬ 27 ‫حتى‬ 12 ‫أعمارهم‬ ‫اوح‬‫ر‬‫تت‬ ،‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫بنشاطات‬ ‫معا‬ ‫للقيام‬ ‫بأصدقائهم‬ ‫اللتقاء‬ ‫المسائل‬ ‫بشأن‬ ‫ومساعدة‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫المهنية‬ ‫والحياة‬ ‫المهني‬ ‫والتكوين‬ ‫بالمدرسة‬ ‫المتعلقة‬ .‫خرى‬‫أ‬‫ال‬ ‫المسائل‬ ‫وكافة‬ ‫والوالدين‬ ‫الحياتية‬ ‫اكات‬‫ر‬‫والش‬ ‫ﺟواﻧﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺳﯾﺎر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺟواﻧﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ٢٧ ‫ﺗﺎ‬ ١٢ ‫ﺟواﻧﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧوﺟواﻧﺎن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻧوﺟواﻧﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫دوﺳﺗﺎن‬ ‫اﻣﺎﮐن‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣﯾﺗواﻧﻧد‬ ‫ﮐه‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺳﺎﻟه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫اﻏت‬‫ر‬‫ﻓ‬ ‫اوﻗﺎت‬ ،‫دھﻧد‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ﺗﻔرﯾﺣﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی‬ ،‫ﮐﻧﻧد‬ ،‫ﻣدرﺳه‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫زﻣینه‬ ‫در‬ ‫ﺣﻣﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕذراﻧﻧد‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻣﺳﺎﯾل‬ ‫و‬ ‫واﻟدﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺑطه‬‫ر‬ ،‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫رواﺑط‬ ،‫ﺷﻐل‬ ‫و‬ ‫آﻣوزش‬ .‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻧد‬ ‫ﺑﮭره‬ www.jugendamt.nuernberg.de/jugend/action.html Klub 402 Utorkom i četvrtkom od 16 do 18 sati, petkom od 16 do 20 sati: Otvoreno sretanje omladine i internet-kafe za omladinu od 12 godina. 402 ‫نادي‬ ،18 ‫الساعة‬ ‫حتى‬ 16 ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫الخميس‬ ‫حتى‬ ‫الثالثاء‬ ‫للشباب‬ ‫مفتوح‬ ‫لقاء‬ :20 ‫الساعة‬ ‫حتى‬ 16 ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫الجمعة‬ .‫سنة‬ 12 ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫للشباب‬ ‫معد‬ ‫نت‬‫ر‬‫نت‬‫إ‬‫ال‬ ‫مقهى‬ ‫في‬ ۴٠٢ ‫ﮐﻠوپ‬ ١۶‫ﺳﺎﻋت‬ ‫از‬ ‫ﺟمﻌه‬ ،١٨ ‫ﺗﺎ‬ ١۶ ‫ﺳﺎﻋت‬ ‫از‬ ‫ﭘنجشنبه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷنبه‬ ‫ﺳه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ﺑ‬ ‫اﯾﻧﺗرﻧت‬ ‫ﮐﺎﻓه‬ ‫و‬ ‫ﻧوﺟواﻧﺎن‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﺗﺟﻣﻊ‬ ‫ﻣﺣل‬ :٢٠ ‫ﺗﺎ‬ .‫ﺳﺎل‬ ١٢ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﻧوﺟواﻧﺎن‬ 09 11 / 801 430 6 REGENSBURGER STRASSE 402, 90480NÜRNBERG WWW.GOODURL.DE/CLUB402 19 0911 / 8014306 REGENSBURGER STRASSE 402, 90480NÜRNBERG WWW.GOODURL.DE/CLUB402

Seitenübersicht